Bestuurswissel

Zoals vorig jaar in de zomerstop is afgesproken, wordt er elke zomer 1 van de drie bestuursleden vervangen door een nieuw bestuurslid. Zo blijven er altijd 2 bestuursleden met ervaring in het bestuur aan en kan het nieuwe bestuurslid goed ingewerkt worden. Voor het wisselen van de bestuursleden is een roulatieschema opgesteld en zo heeft elke vereniging de verantwoordelijkheid om volgens het schema een bestuurslid aan te leveren.

Afgelopen jaar heeft, namens Columbia, Sandra Dietsvors in het bestuur gezeten. Zij heeft naast de bestuurstaken ook de wedstrijdschema’s afgelopen jaar gemaakt. Waarvoor wij haar zeer dankbaar zijn! We hebben aan het einde van het seizoen 2017-2018 passend afscheid van haar genomen. Sandra, nogmaals dank!

Volgens het roulatieschema was het aan Loenermark om een nieuw bestuurslid te leveren, wat ze uiteraard ook gedaan hebben. Jeroen Klomp, die al langer betrokken was bij de ML als coördinator van Loenermark, maakt sinds de laatste vergadering deel uit van het ML bestuur. Kortom Jeroen, is al bekend met de ML en wij heten hem dan ook van harte welkom en wensen hem succes! Hiermee is het bestuur weer op sterkte en klaar voor het komende seizoen.

Volgend jaar neemt Wilco Berenschot (penningmeester) afscheid van het bestuur en is het aan WWNA om een vervanger te leveren. Dat is nog ver weg, eerst maar eens op 15 septmeber aan het nieuwe seizoen beginnen!

Het bestuur