Een nieuw Mini League bestuur

Aan het einde van het seizoen 2016-2017 hebben we afscheid genomen van Marthijn Witteveen als secretaris/penningmeester. Twee nieuwe bestuursleden zijn daarvoor in de plaats gekomen. Bovendien is er een kascommissie in het leven geroepen. De organisatie van de Mini League heeft er qua personele bezetting nog nooit zo goed voor gestaan!

Aan het einde van het afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Marthijn Witteveen in de rol van secretaris/penningmeester. Marthijn was vanaf het eerste begin betrokken bij het opzetten van de Mini League en dat was al in het najaar van 2011. Na een succesvolle pilot in het voorjaar van 2012 werd in de zomer van 2012 de Stichting Mini League regio Apeldoorn opgericht. Marthijn heeft vervolgens 5 seizoenen de functie van secretaris/penningmeester op zich genomen. Mede dankzij hem is de Mini League wat het vandaag de dag is. Wij willen hem dan ook, bij deze, daar van harte voor bedanken!

In een speciale coördinatoren vergadering voor de zomervakantie, waarbij ook diverse bestuursleden van verschillende verenigingen aanwezig waren, is er besloten om met 3 bestuursleden verder te gaan. Daarnaast komt er een kascommissie die de financiën minimaal 1x per jaar zal controleren.

Om al deze functies bezet te krijgen en houden zal een roulatieschema opgesteld worden waarbij de verenigingen per toerbeurt een bestuurder of kascontroleur zullen leveren. Tijdens de vergadering werd er ingestemd dat Hans Boomgaard (ZVV ’56) aanblijft als voorzitter. Tevens bood Wilco Berenschot (Victoria Boys) aan om de functie van penningmeester op zich te nemen én ook daar werd mee ingestemd. Wilco was in de opstartfase van de Mini League al betrokken bij de Mini League en het is fijn dat hij nu deel gaat uitmaken van het bestuur.

Het derde bestuurslid zou Columbia leveren en zo geschiedde. Sandra Dietvors, die sommige nog wel kennen vanuit haar coördinatoren tijd, gaat de functie van secretaris vervullen.

In diezelfde vergadering ook twee aanmeldingen voor de kascommissie, te weten Gert Sangers (AGOVV) en Gerard Kool (sv Orderbos).

Met alle functies bezet is de Mini League ook bestuurlijk weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen.

We wensen een ieder we VEEL PLEZIER toe dit seizoen!