Geslaagde pilot! Nieuwe opzet voor de rest van het seizoen!

De afgelopen 4 speelrondes hebben we een pilot gehouden waarbij de A-categorie om 9:00 uur van start ging en de B-categorie om 10:00 uur. Aanleiding hiervoor was het grote aantal teams waarmee we dit voorjaar te maken hebben. Wat natuurlijk goed nieuws is, maar het dwong ons om een oplossing hiervoor te vinden, immers we willen natuurlijk zoveel mogelijk teams/spelertjes mee laten doen.

Inmiddels hebben we de piloot geëvalueerd en de voornamelijk positieve reacties hebben ons doen besluiten om de rest van het seizoen op deze voet door te gaan!

Veel positieve reacties bereikte ons, een kleine greep hier uit:

  • Zowel de A- al s B-categorie speelt meer op eigen niveau, waardoor de kinderen zich beter kunnen ontwikkelen en met meer PLEZIER het voetbalspel kunnen ontdekken
  • We zijn op deze manier in staat om meer dan 20 teams deel te laten nemen aan een speelronde
  • Door het opknippen zijn de groepen kleiner wat de doorlooptijd bij de penalty’s ten goede komt

Er zijn uiteraard ook wat nadelen, zoals het vervroegde aanvangstijdstip voor de A-categorie en verder voornamelijk wat organisatorische zaken voor de organiserende vereniging.

De eind conclusie van de pilot-evaluatie is dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen en dat we de nieuwe opzet voor de rest van het seizoen doorvoeren!

Tot slot willen we alle coördinatoren en andere betrokkenen bedanken, want mede dankzij hun is de pilot geslaagd! En daar zijn de ML-spelertjes de grote winnaar van, DANK daarvoor!

 

Het Bestuur